ฝ้าเพดานแบบเส้นตรง Linear Ceilling

มีจำหน่าย 3 รุ่น

 1. 85C

 2. 85F

 3. 85V