ฝ้าเพดานแบบเปิด Open Systems

มี 2 แบบ

1. Cell Ceilling

2. Screen Ceilling